Nasze pierwsze chwile w szkole

 

 

PLAN ZAJĘĆ

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 e. wczes e. wczes- wych. fiz j. angielski e. wczes e. wczes
2 e. wczes e. wczes e. wczes e. wczes e. wczes
3 e. wczes e. wczes e. wczes- wych. fiz e. wczes- wych. fiz j. mn. niemiecki
4 j. mn. niemiecki e. wczes e. wczes e. wczes e. wczes
5 j. angielski e. wczes- informatyka gr I religia j. mn. niemiecki e. wczes- informatyka gr II
6 religia szachy
7
8

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku: (wtorki)

  1. 03.09.2015r. (czwartek!) – zebranie organizacyjne
  2. 27.10.2015r.- wywiadówkawywiadowka
  3. 08.12.2015r.- zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach semestralnych
  4. 26.01.2016r.- wywiadówka – klasyfikacja za I półrocze
  5. 12.04.2016r.- wywiadówka
  6. 24.05.2016r.- zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach końcowo rocznych

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ SZKOLNY KALENDARZ

KALENDARZ SZKOLNY

Zespołu Szkół Gminy Izbicko na rok szkolny 2015/16

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2015r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2015r..

3.

Zakończenie zajęć I semestru

Rozpoczęcie zajęć II semestru

29 stycznia 2016r.

15 lutego 2016r.

4.

Ferie zimowe

1- 14 lutego 2016 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna 24-29 marca 2016 r.

6.

Sprawdzian końcowy w klasie VI

Egzamin gimnazjalny:

a)    część humanistyczna

b)   część matematyczno-przyrodnicza

c)     język obcy nowożytny

05 kwietnia 2016r.

 

18 kwietnia 2016r.
19 kwietnia 2016r.

20 kwietnia 2016r.

7.

Dodatkowy termin sprawdzianu w klasie VI

Dodatkowy terminy egzaminu gimnazjalnego

02 czerwca 2016r.

01-03 czerwca 2016r.

8.

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2016r.

9.

Ferie letnie

25.06 – 31.08 2016r.

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

05 kwietnia 2016r. SP

18 kwietnia 2016r. PG
19 kwietnia 2016r. PG

20 kwietnia 2016r. PG

02.11.2016r. (poniedziałek)

02 maja 2016r. (poniedziałek)

27 maja 2016r.  (piątek)

14- 15 czerwca 2016r.

(wtorek/środa)

11.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- święta

11.11.2015r.

01.01.2016r. (Nowy Rok)

06.01.2016r. (Trzech Króli)

01.05.2016r. (Święto Pracy)

03.05.2016r. (Konstytucja 3 Maja)

26.05.2016r. (Boże Ciało)