PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE Z WYCIECZKI

Jest możliwość zakupienia pamiątkowego zdjęcia z wycieczki do „Lecholandu”. Cena zdjęcia wynosi 7 zł.