Sprawdzian wiadomości: j.angielski- 17.05.2018r.

Uczeń:Znalezione obrazy dla zapytania zegar

  1. Zna znaczenie zwrotów: get up, get dressed, have breakfast/lunch/dinner, have a shower, brush my teeth, go to school, bedtime.
  2. Odczytuje i określa godziny na zegarach (pełne godziny i połówki).
  3. Czyta opis i zaznacza odpowiedni obrazek oraz godzinę.
  4. Podpisuje obrazki.
  5. Słucha i zaznacza odpowiednie obrazki.
  6. Dopasowuje podpis do obrazka.