Wiersz- środa, 21.03.2018r.

Słomiany chochole- związany powrozem. Dość nas namęczyłaś i śniegiem i mrozem. Marzanko! Marzanko! – zimy koleżanko! Do widzenia łyżwom i nartom i sankom. Wędrujemy z tobą do głębokiej wody. Utopimy ciebie- niech już spłyną lody. Już wiosenne słonko wzbija się po niebie, w tej wezbranej rzece utopimy ciebie!Znalezione obrazy dla zapytania marzanna

SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI

Edukacja wczesnoszkolna: 27.03.2018r.

Uczeń:

 1. Zna polskich laureatów Nagrody Nobla.
 2. Zna niektóre zawody związane z filmem.
 3. Pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym i kaligraficznym (poprawia błędy w drukowanym tekście).
 4. Czyta ze zrozumieniem tekst i uzupełnia luki w tekście.
 5. Pisze poprawnie pod względem gramatycznym i ortograficznym.
 6. Zna zasady pisowni wyrazów z przeczeniem „nie”.
 7. Dobiera pytanie do odpowiedzi.
 8. Wyciąga wnioski z doświadczenia, wiąże przyczynę ze skutkiem (ściskanie butelki z wodą lub z powietrzem).
 9. Rozpoznaje nazwy zwierząt z Ameryki Północnej.
 10. Zna nazwy nut w gamie.

Znalezione obrazy dla zapytania TESTY

 

Język angielski- 28.03.2018r.

Uczeń:

 1. Zna nazwy: play football, play tennis, ride a bike, play basketball, skateboard, rollerblade
 2. Słucha nagrania i zaznacza odpowiednie obrazki:
 3. Potrafi zapisać usłyszane liczby dwucyfrowe;
 4. Rozumie i stosuje czasowniki modalne can/ can’t
 5. Czyta opis i uzupełnia na jego podstawie tabelkę
 6. Czyta tekst i zaznacza czy jest on prawdziwy czy fałszywy
 7. Potrafi napisać co umie, a czego nie umie robić dziecko przedstawione na ilustracji