SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI

Edukacja matematyczna (28.02.2018r.)Znalezione obrazy dla zapytania SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI

Uczeń potrafi:

 • – zmierzyć długość odcinka i prawidłowo zapisać pomiar
 •  (stosując odpowiednią jednostkę);
 • – oblicza na podstawie rysunku długość trasy;
 • – rozwiązuje zadanie tekstowe na obliczanie obwodu;
 • – oblicza obwód narysowanej figury;
 • – potrafi obliczyć cenę towaru po obniżce;
 • – zna pojęcie długu, potrafi go obliczać.

 

Edukacja wczesnoszkolna (5.03.2018r.):

Uczeń:

 • – pamięta, że imiona i nazwiska piszemy wielką literą;
 • – wie i zapisuje w jaki sposób można pomagać niepełnosprawnym;
 • – dobiera wyrazy do rodziny wyrazów;
 • – zna zasady pisowni wyrazów z „ch” i „h”. Uzupełnia wyrazy;
 • – potrafi wskazać i wpisać w odpowiednie miejsca
 • tabeli: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki;
 • – potrafi napisać zaproszenie;
 • – wie, jakie zwierzęta mieszkają w Afryce;
 • – potrafi uzupełnić zapis nutowy, zna wartości nut.

26.02.2018r.- DYKTANDO

Igrzyska olimpijskie

Pierwsze igrzyska odbyły się blisko trzy tysiące lat temu w Olimpii, w starożytnej Grecji. Brali w nich udział tylko mężczyźni. Podczas uczciwej rywalizacji sprawdzali swoją sprawność, wytrwałość i męstwo. Zwycięzca każdej z konkurencji otrzymywał laur olimpijski. Był to wieniec upleciony z gałązek wawrzynu. Dziś sportowców dekoruje się medalami. Igrzyska powtarzają się co cztery lata. Organizuje się także paraolimpiady dla niepełnosprawnych sportowców.

■  wyrazy z rz po spółgłoskach: trzy, wawrzyn

■  ę/en: męstwo

■  -ii/-ji na końcu wyrazu: Olimpii, Grecji, rywalizacji, konkurencji

■  nie z przymiotnikami: niepełnosprawny

SPRAWDZIAN- JĘZYK ANGIELSKI- 22.02.2018R.

Uczeń:Znalezione obrazy dla zapytania english

 1. Zna nazwy słów: knife, fork, spoon, glass, table, plate                           fish, macaroni, salad, ice cream, sausages, chips, juice, rice,
 1. Zna zwroty: I like……/ I don’t like….. Can I have some…..? Put the …./ spoon on the table. I’m hungry
 1. Zaznacza zasłyszane zwroty i określenia
 2. Potrafi ponumerować obrazki zgodnie z usłyszaną kolejnością
 3. Potrafi odczytać zapisane zwroty i dopasować zgodnie z opisem
 4. Zapisuje nazwy jedzenia
 5. Pisze czy lubi/ nie lubi jedzenia