GRUDNIOWE SPRAWDZIANY

Edukacja matematyczna: 18.12.2017r.

Kryteria sukcesu-Testing test clip art free clipart images 3

Uczeń:

 1. Mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia.
 2. Zna dzielne danej liczby.
 3. Zna strategię obliczania iloczynów (9×8= 10×8– 8= 80- 8=72).
 4. Porównuje dwie liczby, wskazuje przedmiot droższy o podaną kwotę.
 5. Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka- uzupełnia puste pola na drzewku.
 1. Dodaje i odejmuje w zakresie 100.
 2. Zapisuje podaną liczbę w systemie rzymskim.
 3. Rozwiązuje zadanie tekstowe.
 4. Wyznacza wynik w działaniu z 3 liczbami.
 5. Dopełnia liczbę elementów, ustala równoliczność dwóch zbiorów.


Edukacja wczesnoszkolna: 15.12.2017r.

Kryteria sukcesu-

Uczeń:

 1. Zna nazwę święta górników.
 2. Zna cechy dobrego kolegi.
 3. Wyszukuje w tekście potrzebnych informacji i udziela odpowiedzi na pytania.
 4. Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.
 5. Zapisuje poprawnie tytuł.
 6. Rozpoznaje wyrazy bliskoznaczne.
 7. Zna różne części mowy (przymiotnik, przysłówek, rzeczownik, czasownik).
 8. Zna organizację życia dzikich zwierząt. Rozumie pojęcia: wataha, stado, gniazdo, gawra.
 9. Rozpoznaje technikę witrażu.
 10. Zna utwory: kolęda i pastorałka.

 J. angielski: 13.12.2017r.

Kryteria sukcesu-

Uczeń:

 1. Zna nazwy zwierząt, części ich ciała i środowiska ich życia:

Tiger, snake, gorilla, crocodile, zebra, whale, leopard;

Whiskers, tail, tooth, tongue, wings, legs, eyes, ears;

Grasslands, sea, jungle;

 1. Słucha i zaznacza, czy podane zdania są fałszywe czy prawdziwe.
 2. Potrafi ponumerować obrazki zgodnie z usłyszaną kolejnością.
 3. Dobiera zwierzę do jego opisu.
 4. Czyta opisy zwierząt i zaznacza, czy są prawdziwe, czy fałszywe.
 5. Zapisuje nazwy części ciała zwierząt.
 6. Zna i potrafi zapisać określenia I have got/ I haven’t got (mam/ nie mam).