6.11- SPRAWDZIAN- EDUKACJA MATEMATYCZNA

Kryteria sukcesu

Uczeń:

  •  zna będące w obiegu banknoty i monety;
  •  zna strategie dodawania liczb w zakresie 10 (zmienia kolejność składników, aby łatwiej było mu dodać; dopełnia do pełnej dziesiątki);
  • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100;
  • ustala równoliczność w sumie;
  • rozwiązuje zadanie tekstowe;
  • rysuje odcinek o podanej długości;
  • mierzy długości boków prostokąta;
  • posługuje się ze zrozumieniem jednostkami długości cm oraz mm;
  • rozpoznaje wielokąty.