3.11- SPRAWDZIAN- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Kryteria sukcesu

Uczeń:

 • zna kraje sąsiadujące z Polską
 •  zna ważnych władców Polski (Mieszko I, Kazimierz Wielki)
 •  zna zasady pisowni wyrazów wielką literą
 •  odmienia przymiotniki przez rodzaje
 •  potrafi wskazać wyraz o znaczeniu przeciwstawnym podanego wyrazu;
 •  ustawia wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 •  wyróżnia czasowniki oznaczające czynności i stany;
 •  podaje nazwy czterech żywiołów;
 •  zna charakterystyczne elementy krajobrazów: nadmorskiego, nizinnego i górskiego;
 •  zna wyrazy związane z filharmonią;
 • zna instrumenty strunowe.