24.10.2017r.- sprawdzian wiadomości z języka angielskiego

Uczeń:

  •  zna nazwy przyborów szkolnych (ruler, notebook, pencil, school bag, chair, desk);
  •  potrafi poprawnie zapisać nazwy przyborów;
  • zna nazwy zwierząt domowych (bird, hamster, tortoise, dog, cat,);
  •  potrafi opisać położenie przedmiotu stosując określenia ON, IN, UNDER;
  • koloruje obrazek zgodnie z instrukcją;Znalezione obrazy dla zapytania the ruler is on the desk