6.11- SPRAWDZIAN- EDUKACJA MATEMATYCZNA

Kryteria sukcesu

Uczeń:

 •  zna będące w obiegu banknoty i monety;
 •  zna strategie dodawania liczb w zakresie 10 (zmienia kolejność składników, aby łatwiej było mu dodać; dopełnia do pełnej dziesiątki);
 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100;
 • ustala równoliczność w sumie;
 • rozwiązuje zadanie tekstowe;
 • rysuje odcinek o podanej długości;
 • mierzy długości boków prostokąta;
 • posługuje się ze zrozumieniem jednostkami długości cm oraz mm;
 • rozpoznaje wielokąty.

3.11- SPRAWDZIAN- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Kryteria sukcesu

Uczeń:

 • zna kraje sąsiadujące z Polską
 •  zna ważnych władców Polski (Mieszko I, Kazimierz Wielki)
 •  zna zasady pisowni wyrazów wielką literą
 •  odmienia przymiotniki przez rodzaje
 •  potrafi wskazać wyraz o znaczeniu przeciwstawnym podanego wyrazu;
 •  ustawia wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 •  wyróżnia czasowniki oznaczające czynności i stany;
 •  podaje nazwy czterech żywiołów;
 •  zna charakterystyczne elementy krajobrazów: nadmorskiego, nizinnego i górskiego;
 •  zna wyrazy związane z filharmonią;
 • zna instrumenty strunowe.

DYKTANDO- 30.10.2017r.

Smok Wawelski

U stóp grodu króla Kraka zamieszkał straszny smok. Pożerał owce, krowy, a nawet ludzi. Wszyscy królewscy poddani trzęśli się ze strachu. Dopiero przebiegły szewczyk Skuba poradził sobie z gadem. Wypchał siarką skórę barana. Następnie rzucił ją przed smoczą jamę. Smok  od  razu  połknął  barana.  Po  takiej  przekąsce  zachciało  mu się pić. Zszedł nad brzeg Wisły, aby ugasić pragnienie. Pił, pił i pił, aż w końcu pękł. W Krakowie już nikt nie musiał się bać potwora.

 • wyrazy z rz niewymiennym: rzucać
 •  wyrazy z ch: strach, wypchać, zachcieć się
 • wyrazy z ż niewymiennym: pożerać
 • wielka/mała litera: Krak, Kraków, Skuba, Wisła
 • ę/en, ą/om: skórę, siarką, smocząZnalezione obrazy dla zapytania smok wawelski