DYKTANDO- 11.10.2017r.

„Wiewiórka”

To puchate, rude lub szarobure zwierzątko jest częstym gościem w naszych parkach i ogrodach. Chętnie zamieszkuje w dziuplach starych drzew. Przed zimą wiewiórka skrzętnie gromadzi orzechy, żołędzie, szyszki i nasionka buków. Często zapomina, gdzie je schowała. Jeśli  ją dokarmiasz, nie wyłuskuj orzeszków z łupiny. Wiewiórka powinna gryźć twarde skorupki. Musi ścierać sobie zęby, które jej ciągle rosną.Znalezione obrazy dla zapytania squirrel clipart

EDUKACJA ZINTEGROWANA- SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI – 6.10.2017r.

Uczeń:

  • zna datę rozpoczęcia drugiej wojny światowej;
  •  wie, czym zajmują się Prezydent, Sejm i Senat RP;
  •  rozpoznaje rodzaj zdania (oznajmujące, pytające, rozkazujące);
  •  ustala kolejność wydarzeń w tekście;
  •  określa czas w zdaniu (podkreśla wyraz, który wskazuje na czas przeszły);
  •  rozpoznaje rodzaje rzeczownika w liczbie pojedynczej (ten, ta, to);
  •  zna nazwy zmysłów człowieka;
  •  zna przeznaczenie roślin uprawianych w Polsce (ziemniak, burak, słonecznik, rzepak);
  •  zna grzyby trujące;
  •  zna symbol kreski taktowej.