ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r..

3.

Zakończenie zajęć I semestru

Rozpoczęcie zajęć II semestru

31 stycznia 2018 r.

01 lutego 2018 r.

4.

Ferie zimowe

15- 28 stycznia 2018 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

     29.03- 03.04. 2017 r.

6.

Egzamin gimnazjalny:

a)    część humanistyczna

b)   część matematyczno-przyrodnicza

c)     język obcy nowożytny

 

18 kwietnia 2018 r.
19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

7.

Dodatkowy terminy egzaminu gimnazjalnego

 

04- 05- 06 czerwca 2018 r.

8.

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018 r.

9.

Ferie letnie

23.06 – 31.08 2018 r.

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

18 kwietnia 2018 r. PG
19 kwietnia 2018 r. PG

20 kwietnia 2018 r. PG

02. 11. 2017 r. (czwartek)

02 maja 2018 r. (środa)

04 maja 2018 r. (piątek)

01 czerwca 2018 r. (piątek)

13 czerwca 2018 r.

(środa)

11.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- święta

01.  11. 2017 r.

02. 01.01.2018r. (Nowy Rok)

01.05.2018 r. (Święto Pracy)

03. 05. 2018 r. (Konstytucja

3 Maja)

31. 05. 2018 r. (Boże Ciało)

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Znalezione obrazy dla zapytania zebranie organizacyjne

Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku: (wtorki)

  1. 07.09.2017 r. zebranie organizacyjne (czwartek!)
  2. 24.10.2017 r.- wywiadówka
  3. 12. 12. 2017 r.- zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach semestralnych
  4. 06. 02. 2018 r.- wywiadówka – klasyfikacja za I półrocze
  5. 10. 04. 2018 r.- wywiadówka
  6. 22. 05. 2018 r.- zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach końcoworocznych