PLASTIKOWA ŁĄKA :)

« 1 z 2 »

MATEMATYKA

 1. Kartkówka z mnożenia przez 5:  5.05.2017r.
 2. Sprawdzian z edukacji matematycznej: 12.05.2017r.                           Znalezione obrazy dla zapytania matematyka                                                                                                                                 Kryteria sukcesu- Uczeń:
 • odlicza liczby w zakresie 100 zgodnie z podaną zasadą;
 • ustala, która liczba mieści się w podanym przedziale;
 • wskazuje wielokrotność liczby 4;
 • rozwiązuje zadanie tekstowe na mnożenie i dzielenie;
 • mnoży i dzieli liczby w zakresie 50;
 • wykonuje obliczenia zegarowe w zakresie minut;
 • oblicza wartość zakupów;
 • posługuje się kalendarzem w sytuacji życiowej.

DYKTANDO 13- 8.05.2017R.

Na łące wszyscy pracują od rana. Pszczoły we wnętrzu rumianków odkurzają żółte dywaniki ze złotego pyłu. Mrówki oczyszczają z piasku ścieżki prowadzące do ich kryjówek. Motyle otrzepują skrzydełkami rosę z koniczynek. Tylko trzmiele wymigują się od pracy. Fruwają nad łąką i przyglądają się ciężkiej pracy sąsiadów.Znalezione obrazy dla zapytania DYKTANDO

SPRAWDZIAN- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 27.04.2017R.

Kryteria sukcesu

Uczeń:Znalezione obrazy dla zapytania sukces w SZKOLE

 1. Zna zasady prowadzenia kulturalnej rozmowy;
 2. Czyta tekst ze zrozumieniem. Opowiada na pytania do tekstu stosując poprawnie zasady ortograficzne i interpunkcyjne (kropka, znak zapytania lub wykrzyknik na końcu zdania). Pisze czytelnie i estetycznie.
 3. Rozpoznaje rodzinę podanego wyrazu;
 4. Zna mieszkańców ula;
 5. Wie jak segregować śmieci;
 6. Rozróżnia barwy ciepłe i zimne.

WIOSENNE KWIATY