KARNAWAŁOWE MASKI

SZMATKI, SZMATECZKI :)

ZAKLINACZE DESZCZU

CO MUSZĘ POWTÓRZYĆ? KRYTERIA SUKCESU

JĘZYK ANGIELSKI:

Podobny obrazUczeń:

 1. Zna nazwy zwierząt: horse, cat, duck, cow, hen
 2. Zna nazwy liczebników z zakresu 1-20

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

Uczeń:

 1. Zna polskie tradycje (święta, noc sylwestrowa)
 2. Zna relacje między członkami rodziny (np. babcia to mama mamy)
 3. Czyta ze zrozumieniem tekst, szereguje zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń.
 4. Rozumie znaczenie zwrotów:
 • komu w drogę, temu czas;
 • czas to pieniądz;
 •  marnować czas;
 1. Starannie i bezbłędnie przepisuje zdanie;
 2. Znajduje słowo w rozsypance literowej;
 3. Potrafi zamienić czasownik napisany w czasie teraźniejszym na czas przeszły (śpi / spała)
 4. Zna cechy charakterystyczne pór roku; rozpoznaje porę roku po opisie zjawisk przyrodniczych i zachowań ludzi.Znalezione obrazy dla zapytania edukacja wczesnoszkolna

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

UCZEŃ:

 1. Wie ile dni ma dany miesiąc;
 2. Potrafi zapisywać datę;
 3. Zapisuje znaki rzymskie;
 4. Potrafi odczytywać wagę;
 5. Potrafi porównywać wagę, wie co jest cięższe, a co lżejsze;
 6. Rozpoznaje odważniki dekagramowe;
 7. Wie, że kilogram ma 100 dekagramów;
 8. Dobiera iloczyn do ilustracji;
 9. Rozwiązuje zadanie tekstowe;
 10. Posługuje się ze zrozumieniem pojęciem kwadrans;
 11. Oblicza czas, który upłynął między dwoma zdarzeniami.Znalezione obrazy dla zapytania edukacja matematyczna

BAL KARNAWAŁOWY

Bal karnawałowy odbędzie się 7.02.2017r. (wtorek) w godz. 16:00-18:00. Podczas balu dzieciom będą wykonywane zdjęcia fotograficzne. Koszt całego zestawu (zdjęcie 20x30cm, dwa zdjęcia 10x15cm oraz panoramiczne zdjęcie klasy) wynosi 33 zł.

Znalezione obrazy dla zapytania bal karnawałowy

WYJAZD DO OPOLA- ZACZAROWANY ŚWIAT

W ramach realizacji projektu „Młodzi odkrywcy sekretów nauki” wyjeżdżamy 1.02.2017r. (środa) na zajęcia do „Zaczarowanego Świata” w Opolu. Wyjazd spod szkoły o godzinie 7:30, wyjazd z Opola około godziny 14:00. Uwaga: Jadą tylko osoby, które wypełniły deklaracje o udziale w projekcie!

W tym dniu nie będzie koła z j. angielskiego.

 

Znalezione obrazy dla zapytania laboratorium dla dzieci