DYNIE

« 1 z 2 »

NADLEŚNICTWO

STRAŻ POŻARNA

« 1 z 2 »

SAŁATKA JARZYNOWA

SPRAWDZIAN-MATEMATYKA- 04.11.2016r.

KRYTERIA SUKCESU:Znalezione obrazy dla zapytania liczby

 1. Wykonuję obliczenia w zakresie 0-30
 2. Potrafię porównywać liczby używając znaków: >, <, =
 3. Potrafię liczyć dziesiątkami do 100
 4. Wiem, która cyfra wskazuje liczbę dziesiątek, a która jedności,

Np. 34= 3d, 4j

 1. Potrafię odczytać na zegarze pełne godziny i znam godziny popołudniowe.
 2. Potrafię rozwiązać zadanie tekstowe (pamiętam o zapisaniu obliczeń i odpowiedzi).
 3. Wiem, jak wygląda oś liczbowa.
 4. Umiem odczytać liczby zapisane słownie.
 5. Wiem co to suma, różnica i wynik.
 6. Wiem, które liczby są parzyste, a które nieparzyste.

SPRAWDZIAN- EDUKACJA ZINTEGROWANA- 02.11.2016r.

KRYTERIA SUKCESU:

 1. Czytam ze zrozumieniem krótkie opowiadanie i potrafię odpowiedzieć na pytania do tekstu.
 2. Potrafię wskazać w tekście rzeczowniki.
 3. Potrafię ułożyć zdania w przepisie w odpowiedniej kolejności.
 4. Wiem, w którym wyrazie „rz” wymienia się na „r”, a „ó” na „o”.
 5. Potrafię samodzielnie ułożyć zdanie ze wskazanym wyrazem.
 6. Wiem, jak wygląda liść i owoc: dębu, kasztanowca i jarzębiny.
 7. Znam cechy dobrego sąsiada.
 8. Wiem, gdzie na pięciolinii mieszczą się dźwięki: do, mi, solZnaleziony obraz

JESIENNE PRACE PLASTYCZNE

« 1 z 2 »