STO LAT CHŁOPCY!

JESIENNIE…

« 1 z 2 »

ORTOGRAFIA

Zabieramy się za naukę ortografii!

Znalezione obrazy dla zapytania ortografia clipart

 

 

Raz na dwa tygodnie będziemy pisać krótkie dyktanda. Wcześniej omówimy zasady pisowni danych wyrazów i ustalimy zakres. W poniedziałek (03.10.2016r.) napiszemy krótki tekst ze zmiękczeniami przez i.

SPRAWDZIAN- CO NALEŻY POWTÓRZYĆ?

Znaleziony obraz

Edukacja wczesnoszkolna: 04.10.2016r. (wtorek)

Kryteria sukcesu:

 1. Potrafię uporządkować litery w kolejności alfabetycznej;
 2. Wiem, kiedy na końcu zdania powinna znaleźć się kropka, kiedy znak zapytania, a kiedy wykrzyknik;
 3. Potrafię podzielić wyraz na sylaby, głoski i litery;
 4. Umiem podpisać obrazki (wpisując nazwy ze spółgłoskami miękkimi i zmiękczeniami : słoń/słonie;
 5. Wiem, które elementy są charakterystyczne dla krajobrazów: górskich, nadmorskich, rolnych i nizinnych;
 6. Potrafię napisać na pięciolinii klucz wiolinowy.

Edukacja matematyczna: 06.10.2016r. (czwartek)

Kryteria sukcesu:

 1. Umiem odczytywać liczby zapisane słownie;
 2. Wiem, która liczba jest największa, a która najmniejsza (zakres 0-20);
 3. Potrafię obliczać sumę trzech składników (w zakresie 20);
 4. Określam położenie przedmiotów względem siebie (lewo, prawo, nad, pod);
 5. Znam nazwy wszystkich miesięcy i potrafię wymienić je w odpowiedniej kolejności;
 6. Znam znaki większości, mniejszości i równości (>, <, =);
 7. Potrafię odczytywać temperaturę przedstawioną na termometrze;
 8. Wiem jak zapisać cyfry rzymskie (I- XII);
 9. Odczytuję i zapisuję pełne godziny na zegarze;

SQULA

Znaleziony obrazSqula to platforma edukacyjna, która pozwala uczniom zarówno utrwalić materiał przerabiany na lekcji, jak i uzupełnić go o dodatkowe informacje. Ciekawa oferta gier i turniejów zachęci dzieci do nauki poprzez zabawę.

Bezpłatne korzystanie z kont uczniowskich jest możliwe od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15:00. Każde dziecko posiada swój login i hasło (rozdam w poniedziałek). Z serwisu będziemy korzystać także podczas zajęć w szkole. Korzystanie z serwisu po godzinie 15:00 i w weekendy jest płatne. Informacje znajdują się w kopertach, które dzieci wczoraj dostały.

 

„MAŁE CZERWONE JABŁUSZKO TAŃCZY DZIŚ POD DRZEWEM Z GRUSZKĄ…”

« 1 z 2 »