ZADANIE DOMOWE

  • Zadanie w zeszycie do matematyki: Kalendarz pogody (na następny poniedziałek)- Przez najbliższy tydzień bądź obserwatorem przyrody. Umieść swoje obserwacje w kalendarzu pogody
  • Na środę- Ćwiczenia „Piszę 1”, s. 41
  • Na piątek- Zadanie w zeszycie do języka polskiego
  • Na poniedziałek- przynieść „Ćwiczenia z pomysłem” cz. 2Homework