WYJAZD DO TEATRU

W czwartek (26.11) przychodzimy do szkoły, jak co dzień- na 8:00, a do teatru wyjeżdżamy o godz. 8:35. Po powrocie ze spektaklu lekcje będą odbywały się zgodnie z planem.