DODATKOWE KSIĄŻKI DO ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I MUZYKI

Istnieje możliwość zakupu dodatkowych książek do zajęć komputerowych i muzyki, które ułatwiłyby nam pracę. Cena podręcznika z ćwiczeniami do zajęć komputerowych i z płytą wynosi 9,90 zł. Zeszyt ćwiczeń do muzyki kosztuje 5,90 zł. Proszę zaznaczyć w zeszytach do korespondencji, czy zgadzają się Państwo na zakup dodatkowych książek. Decyzję podejmiemy wspólnie, większością głosów.upload_temp_PkfFVe

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W piątek dołączyliśmy do akcji Sprzątania Świata! Spacerując ulicami Izbicka sprawdzaliśmy czy na poboczach nie zalegają śmieci, czy nie brakuje pojemników na śmieci, czy w pobliżu naszej szkoły znajdują się jakieś dzikie wysypiska. Niestety okazuje się, że nasze otoczenie nie jest tak czyste jak byśmy sobie tego życzyli.

RUCH ULICZNY- ROBIMY MAKIETY